Nové kurzy otvárame už od 8.7.2024. Prihlasovanie je spustené.

Contemporary

Ak chceš pocítiť voľnosť pohybu, ktorým rozrozprávaš jeden veľký príbeh na parkete, contemporary je tá správna adresa pre teba.

Pre koho je kurz vhodný? 

Berieme všetkých – mužov, ženy, začiatočníkov aj pokročilých. Vďaka kurzu si zlepšíte koordináciu, držanie tela a flexibilitu.

Na kurz Contemporary si prineste dobrú náladu, pohodlné oblečenie a fľašu s vodou.

Prečo Contemporary v Prešovskom Tanečnom Centre?

Contemporary Dance využíva prvky baletu, jazzu, klasického i moderného tanca. Vyvinul sa v polovici dvadsiateho storočia a obľúbený sa stal najmä v USA a Európe. Contemporary Dance nie je obmedzený pravidlami, ktorými sa riadia iné žánre, práve naopak, vyznačuje sa improvizáciou a slobodou pohybu. Tanečníci sa snažia prepájať telo a myseľ prostredníctvom plynulých tanečných pohybov.
Contemporary dance sa tiež považuje za formu rozprávania príbehov. Tanečníci tak môžu tento tanec použiť na zobrazenie postáv a sprostredkovanie osobných príbehov. Kostýmy zvyčajne odrážajú tému alebo tón sprievodnej hudby a tanečníci často vystupujú s bosými nohami.

Príďte vyskúšať tanečný kurz Contemporary k nám do Prešovského Tanečného Centra.


UNIDC-contemporary


×