Nové kurzy otvárame už od 8.7.2024. Prihlasovanie je spustené.

Prihláška

Prihlasovanie na nové kurzy od 8.7.2024 je spustené.

V prípade záujmu o naše kurzy Vás poprosíme vyplniť a odoslať nasledujúcu prihlášku. Ak sa na kurz hlásite ako pár, je potrebné vyplniť prihlášku za každú osobu samostatne.

* SENIORI, ZŤP – vek nad 60 rokov / preukaz ZŤP
* ŠTUDENT – držiteľ študentskej karty ISIC alebo študent strednej školy

* NÁHRADNÍK – ak pred kurzom v ponuke svieti „NÁHRADNIK pre“ znamená to, že kapacita kurzu je už naplnená na 100% a ste v poradovníku náhradníkov na daný kurz. Či sa uvoľnilo pre Vás miesto na kurze, dostanete vedieť formou SMS po prvej hodine kurzu.

PRIHLÁŠKA JE ZÁVÄZNÁ


    Kód vpisuje len držiteľ darčekovej poukážky.
    ×