Nové tanečné kurzy otvárame od 13.3.2023. Prihlasovanie je spustené.

Prihláška

Prihlasovanie na nové kurzy je spustené.

V prípade záujmu o naše kurzy Vás poprosíme vyplniť a odoslať nasledujúcu prihlášku. Ak sa na kurz hlásite ako pár, je potrebné vyplniť prihlášku za každú osobu samostatne.

* SENIORI, ZŤP – vek nad 60 rokov / preukaz ZŤP
* ŠTUDENT – držiteľ študentskej karty ISIC alebo študent strednej školy

* NÁHRADNÍK – ak pred kurzom v ponuke svieti „NÁHRADNIK pre“ znamená to, že kapacita kurzu je už naplnená na 100% a ste v poradovníku náhradníkov na daný kurz. Či sa uvoľnilo pre Vás miesto na kurze, dostanete vedieť formou SMS po prvej hodine kurzu.


    Kód vpisuje len majiteľ Korona vouchera alebo držiteľ darčekovej poukážky.
    ×