Darčeková poukážka

Hľadáte originálny darček pre svoju partnerku/partnera/priateľov? Venujte im ľubovoľný tanečný kurz od Prešovského tanečného centra, alebo spoločný kurz pre páry, vďaka ktorému budú vaše voľné chvíle jedinečné. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie faktúry, darčekovej poukážky a výpočet finálnej ceny.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca vyplnením a odoslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení pre marketingové účely Org. StudentsWay, o.z., Mierová 26, 82+ 05 Bratislava 2, IČO: 42 260 841. Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.